Shop Home  >   Books  >   Photography  >   บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์

บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์
: หนังสือรวบรวมงานภาพถ่ายขาว-ดำ

ผู้เขียน: สุมิตรา ขันติยาลงกต, พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล
ผู้เรียบเรียง: สุมิตรา ขันติยาลงกต, พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล
ปกอ่อน
ขนาด: 24 x 30.5 ซม.
น้ำหนัก: 1.03 กก.
168 หน้า
ราคา: BHT 790 บาท
ภาษา: อังกฤษ, ไทย


Product Detail

บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์ : หนังสือรวบรวมงานภาพถ่ายขาว-ดำ

 

บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์
หนังสือรวบรวมผลงานภาพถ่ายขาว-ดำ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือ MOCA BANGKOK จัดทำขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้เป็นอัครศิลปิน และองค์ราชูปถัมภ์แด่วงการถ่ายภาพของไทย โดยได้รับพระราชานุญาต อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านมาร่วมจัดแสดงในหนังสือเล่มนี้ ร่วมกับศิลปินนักถ่ายภาพเอกรงค์ บรมครูด้านวงการถ่ายภาพขาว-ดำ มากมาย อาทิ ศจ.พูน เกษจำรัส , จิตต์ จงมั่นคง, ไพบูลย์ มุสิกโปดก, ยรรยง โอฬาระชิน , วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, จีเส่ง หว่อง ฯลฯ

วิธีการสั่งจอง / ชำระเงิน

  • สั่งจอง และชำระเงินออนไลน์ได้ที่
    ADD TO CART
    www.sabuymarket.com
  • เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ order@mocabangkok.com หรือส่งโทรสารที่ โทร. 02-016-5670 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-016-5666 ต่อ 2778 หรือ 091-123-1111
  • บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน ภายใน 10 วันหลังจากที่ได้รับการสั่งซื้อ
หมายเหตุ
: การชำระเงินออนไลน์จะดำเนินการผ่าน www.sabuymarket.com ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ