< กลับ | โรงเรียน / มหาวิทยาลัย / บริษัท องค์กร หน่วยงานราชการ และกระทรวงต่างๆ | คณะเข้าชมฟรี

ทางพิพิธภัณฑ์ฯมอบสิทธิ์เข้าชมฟรี 1 คณะต่ออาทิตย์ โดยจำกัดจำนวนที่ไม่เกิน 50 ท่าน (รวมอาจารย์/คุณครูและนักเรียน ต่อครั้ง)

ทางคณะสามารถเยี่ยมชมพิพิภัณฑ์ฯได้ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ โดยจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และได้รับการยืนยันนัดหมายเท่านั้น หากต้องการไกด์จำเป็นต้องระบุด้วย กำหนดการเริ่มเยี่ยมชมได้ตั้งแต่ 10.00 น.(วันอังคาร-วันศุกร์) หรือ 11.00 น.(วันเสาร์-วันอาทิตย์) จนถึง 16.00 น. การเยี่ยมชมโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ;หากอาทิตย์นี้มีคณะที่ได้สิทธิ์เข้าชมฟรีแล้ว คณะอื่นจะได้สิทธิ์ในอาทิตย์ถัดไป (หลักการเดียวกันคือแจ้งอย่างน้อย 1 เดือน)


หากมีการขอเข้าชมภายในระยะเวลากระชั้นชิดหรือยังไม่ได้รับการยืนยันการเข้าเยี่ยมชมจากทางพิพิธภัณฑ์ฯทางคณะจำเป็นต้องชำระในราคาเต็ม