วัน-เวลาทำการและอัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ | แผนที่และการเดินทาง

ดาวน์โหลดแผนที่ (PDF)
พิกัดใน Google Maps, Foursquare, อื่นๆ
 

โดยรถยนต์
โดย BTS
โดย MRT
รถเมล์ที่ผ่าน

• วันอังคาร-ศุกร์ : พิพิธภัณฑ์มีที่จอดรถให้บริการ
• วันเสาร์-อาทิตย์ : สามารถใช้บริการอาคารจอดรถของตึกเบญจจินดา 1 ได้