Search Art or Artists

Venue Hire

Home / Contacts / Venue Hire

การขอใช้พื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม

บุคคลหรือองค์กรที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการหมุนเวียน บรรยาย สัมมนา การจัดงานแถลงข่าว การจัดเวิร์คชอปย่อย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
โทร. 02-016-5666 ext. 2774, 2775
Email – info@mocabangkok.com

  • เรทราคาเช่าพื้นที่
  • นโยบายในการถ่ายภาพนิ่ง และวิดิทัศน์ในพิพิธภัณฑ์ฯ
ห้องนิทรรศการหมุนเวียน
ห้องออดิทอเรียม
ลานเอเทรียม

พื้นที่ตั้ง

บริเวณชั้น G โถงทางเดินเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์

รายละเอียด

  • พื้นที่เปิดสี่เหลี่ยมคางหมู
  • พื้นที่โดยประมาณ 330 ตรม.
  • จัดเก้าอี้แบบโรงละครได้ประมาณ 100 – 150 ที่นั่ง
  • ระบบไฟ ขนาดกำลังไฟ 30 แอมป์ และ 40 แอมป์ 3 เฟส
การถ่ายภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

ทางพิพิธภัณฑ์ฯสนับสนุนให้ผู้เข้าชมสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้อย่างเต็มที่ ยกเว้นในห้อง Richard Green โ ดยห้ามใช้แฟลช ไ ม่อนุญาตให้ใช้ไม้เซลฟี่ ใ นการถ่ายงานศิลปะใด ๆ และในทุกห้องที่จัดแสดงงาน และภาพที่ทำการถ่ายนั้นจะต้องไม่ถูกนำไปทำซ้ำ ขาย หรือทำการใดๆที่มีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร สำหรับสื่อมวลชนและการถ่ายภาพ ถ่ายทำรายการ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 02-016-5666 หรือ info@mocabangkok.com

การถ่ายภาพ ถ่ายวิดิทัศน์สำหรับนักเรียนนักศึกษา และการถ่ายทำเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์

ก่อนเข้าถ่ายทำต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ต้องนำเสนอโครง
การล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ การขออนุญาตจะต้องแนบเอกสารทางการจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน พร้อมลงนามจากผู้มีอำนาจลงนามอย่างถูกต้อง

ผู้เสนอโครงการสามารถนัดเข้าพบเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยเพิ่มเติม

หากโครงการได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าใช้จ่าย (หากมี) จะพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงเวลาในระหว่างวัน การร้องขอพิเศษของเจ้าของโครงการ และการพิจารณาอื่น ๆ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

กรุณาอีเมล์มาที่ info@mocabangkok.com สำหรับโครงการนักเรียน, ถ่ายภาพงานแต่งงานและโครงการถ่ายภาพ / วิดิทัศน์เชิงพาณิชย์

สื่อมวลชน

ก่อนเข้าถ่ายทำต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ แล้วเท่านั้น สื่อมวลชนรบกวนแลกบัตรและติดป้ายที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เตรียมไว้ให้เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน  อาจมีการตรวจค้น ถุงอุปกรณ์ก่อนเข้าพื้นที่  อนุญาตให้ใช้แสงแฟลชสำหรับภาพถ่ายแกลเลอรี่ทั่วไปเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้แสงแฟลชถ่ายภาพงานศิลปะโดยตรง