Search Art or Artists

นิทรรศการ ‘สายฝน’ โดย นีโน่ สุวรรณี สาระบุตร

Home / 0
Loading Events

นิทรรศการ ‘สายฝน’ โดย นีโน่ สุวรรณี สาระบุตร

MOCA BANGKOK 499 Kampanggpetch 6 Rd., Ladyao
9th มกราคม, 2020 - 31st ธันวาคม, 2020
  • This event has passed.

 

นิทรรศการ ‘สายฝน’ โดย นีโน่ สุวรรณี สาระบุตร

“ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ ความรักอยากเห็นผู้ที่ตนรักมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ คือ ความรักอยากเห็นผืนดินอันเป็นที่รักเขียวชอุ่ม ชุ่มฉ่ำ อุดมด้วยน้ำ ด้วยปลา ด้วยข้าวเต็มผืนนา และด้วยป่าเต็มขุนเขา นี่ คือ ความรักที่หนูได้เรียนรู้จากพ่อ”

ไม่ต่างจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ ข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ มีให้กับประชาชนทั้งประเทศ พระองค์ทรงงานหนักเหลือเกินเพื่อประชาชนของพระองค์ ความรักของคนไทยที่มีต่อในหลวงไม่ได้หยุดไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของท่าน นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเรานึกถึงพระองค์

ประชาชนทุกคนต่างแสดงความรักและภักดีต่อพระองค์ในทุกสิ่งที่พวกเขาสามารถจะทำได้ ตั้งแต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ จนถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้สักต้น จนถึงการปลูกป่า หรือสร้างโรงพยาบาล

‘สายฝน’ งานจัดวางหัวใจพอร์ซเลนหลายพันชิ้น ร้อยเรียงเรืองรองรับแสงในความมืดมิด แทนความรู้สึกหม่นมัวของชาวไร่ชาวนาไทยในยามที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าฟ้าประทานพร ก็ คือ ฝนหลวง หนึ่งในโครงการพระราชดำริที่คิดค้นมาเพื่อบรรเทาความยากไร้ของประชาชนในที่ห่างไกล ทุกหยดของฝนหลวง เปรียบเสมือนความรักของพ่อที่พร่างพรมชโลมใจให้ลูกๆทุกคนได้ชุ่มเย็นฉ่ำใจ ปลุกชีวิตคืนชีวาให้ท้องไร่และผืนนากลับมางอกเงยและงดงาม ให้ผลิตเพียงพอหล่อเลี้ยงชีวิตชาวไร่ชาวนามาจนถึงปัจจุบันนี้

‘สายฝน’ สร้างและจัดแสดงครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศิลปินมุ่งหวังให้ห้องนิทรรศการนี้จะแสดงถึงพลังแห่งความรักที่เราทุกคนมีต่อในหลวงและต่อประเทศไทย “ความรักอันแน่วแน่เป็นหนึ่งเดียว ที่จะเติบโตและเป็นแรงผลักดันให้พวกเราคิดและทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อกันและกัน และต่อประเทศชาติ”

…………………………………………..
โครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร ของประชาชน (ข้อมูลเพิ่มเติม: www.royalrain.go.th)

เกี่ยวกับศิลปิน

อยากให้คนดูสร้างคําถามกับตัวเองหลังจากดูงานแล้ว ไม่ต้องมีคําตอบเดี๋ยวนั้น แต่อยากให้เขาคิด อยากให้มีอะไรติด
หัวกลับไป 

นีโน่ สุวรรณี สาระบุตร เป็นที่รู้จักจากงานศิลปะจัดวางในพื้ นที่ขนาดใหญ่ นีโน่ใช้เซรามิกซ์เป็ นสื่อหลัก แต่เธอก็ใช้สื่ออื่นเช่น แก้วเป่ า โลหะ ภาพเขียนสีอครีลิค ภาพพิมพ์ เป็นต้น

หลังจบการศึกษาจากภาควิชาเครื่องศิลปะเคลือบดินเผาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นีโน่ใช้เวลาเกือบ ๒๐ ปี ในฐานะครีเอทีฟโฆษณาในหลายเอเจนซี่ ก่อนจะหันมาทํางานศิลปะเต็มตัวในปี ๒๕๕๑ และตลอด ๑๑ ปี ที่ผ่านมา นีโน่มีงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพ นิวยอร์ก มะนิลา สิงคโปร์ เบอร์ลิน และเวนิช

นีโน่ยังคงสนใจเรื่องการสื่อสารกับคนดู ผลงานของเธอล้วนมุ่งหวังให้คนดูตั้งคําถามกับชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม จุดยืน และแรงผลักดันของตัวเอง ในปี ๒๔๔๒ นีโน่จัดแสดงผลงานเดี่ยวชุดแรก Exploring Love หัวใจเซรามิกซ์ขนาดใหญ่ ๖๐ ชิ้ นจัดแขวนบนผนังยาวสื่อถึงความรักที่หลากหลายและผันแปร ต่อจากนั้นผลงานของเธอก็พูดถึงความงดงามของชีวิตและความตาย ความอยาก ความปรารถนา อาหาร เครื่องดื่ม และพฤติกรรมการกินอยู่ของผู้คน

ผลงานสร้างชื่อจากปี ๒๕๕๕ ของเธอ ‘WHAT WILL YOU LEAVE BEHIND?’ หัวกะโหลกพอร์ซเลนชิ้ นเล็กๆ ๑๒๕,๐๐๐ ชิ้ นจัดวางบนพื้ นเชื้ อเชิญให้คนดูเดินเหยียบและตระหนักถึงแต่ละก้าวแต่ละนาทีในชีวิต จัดแสดงครั้งแรกในปี ๒๕๕๖ และหลังจากนั้นก็ได้รับเชิญไปจัดแสดงที่สิงคโปร์ นิวยอร์ก เวนิช และล่าสุดได้ร่วมแสดงใน Bangkok Art Biennale 2018

Details

Start: 9th มกราคม, 2020
End: 31st ธันวาคม, 2020
Event CategoryExhibition

Venue

Venue Name: Temporary Exhibition 3
Address: MOCA BANGKOK 499 Kampanggpetch 6 Rd., Ladyao
Chatuchak, Bangkok 10900

+ Google Map
Phone: 02-016-5666