Search Art or Artists

DOMESTICATED

Home / 0
Loading Events

DOMESTICATED

Museum of Contemporary Art
22nd กันยายน @ 12:00 am - 16th พฤศจิกายน @ 11:59 pm

DOMESTICATED
กวิตา วัฒนะชยังกูร

กรุงเทพฯ, วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 –MOCA BANGKOK และ Nova Contemporary ร่วมมือกัน
ครั้งแรกจัดแสดงนิทรรศการ “DOMESTICATED” (โดเมสติเขตเต็ด) โดยกวิตา วัฒนะชยังกูร ภายใต้การ
สนับสนุนของซัมซุง ประเทศไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2563
กวิตา วัฒนะชยังกูร สร้างสรรค์ผลงานวิดีโอทั้ง 10 จากการเฝ้าสังเกตกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้
แรงงานในบ้าน ศิลปินมีมุมมองต่องานแสนธรรมดาเหล่านี้ในชีวิตประจําวันว่าเป็นความซํ้าซากจําเจ และ
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย ในช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการกักกันเพื่อควบคุมโรคระบาดโควิด 19
การสังเกตของศิลปินจึงเป็นไปอย่างเข้มข้นมากขึ้น ศิลปินใช้ร่างกายของตนเองทําการทดลองสร้างสรรค์
ซํ้า ๆ ท้าทายขีดจํากัดของร่างกายตนเอง กลั่นกรองออกมาเป็นผลงานที่อาจทําให้ผู้ชมได้รับชมรู้สึกอึดอัด
แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจละสายตาไปได้ ผลงานชิ้นนี้หากมองเพียงผิวเผินจะเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงใน
สังคม แต่ความตั้งใจของศิลปิน คือ การแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีความซับซ้อนลึกลงไปกว่านั้นใน
เรื่องอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของตนเอง
Soaked (2556) จัดแสดงอยู่ตรงบริเวณโถงเอเทรียม (Atrium) ใกล้กับทางเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณด้านข้าง
ของบันไดเลื่อน, Toilet (2563) ติดตั้งบริเวณทางเดินเข้าห้องนํ้าบริเวณชั้น G เพื่อให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์เข้ากับผลงานได้, The Scale 2 (2558) ศิลปินนําเชือกมาผูกกลางลําตัวและใช้แขนทั้งสองข้าง
ถือกระด้งที่มีข้าวเทลงมา, The Robe (2557) เป็นผลงานในช่วงแรกที่ศิลปินใช้ร่างกายตนเองแทนผืนผ้า
พาดตัวลงบนเชือก, The Lift (2558) ศิลปินใช้ร่างกายตนเองผูกตนเองเข้ากับเชือกที่สามารถดึงขึ้นลงได้ใต้
ตะกร้ามะละกอ ,ในผลงาน The Squeezers (2558) ศิลปินคั้นส้มด้วยปาก ซึ่งภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงกิจกรรม
ในครัวเรือนในแต่ละวันในช่วงเวลากักกันเพื่อควบคุมโรคระบาด การไม่แสดงออกทางสีหน้าประกอบการ
หลับตาสนิท ท่วงท่าที่ศิลปินแสดงออกเป็นไปอย่างซํ้า ๆ เช่นเดียวกันกับงานในครัวเรือนที่เราต้องทําซํ้าไปซํ้า
มา , Poured (2556) ผลงานที่แสดงการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันโดยเน้นที่การแสดงออกทางสีหน้า, ผลงาน
ล่าสุด Sponge (2063) แสดงการกระทําที่ซํ้าของกิจกรรมการล้างจานในช่วงการมาตรการกักกันเพื่อ
ควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ผลงานของกาวิตามีความโดดเด่นจากสีสันของงานที่จัดจ้าน การใช้สีในงาน
ของกาวิตาเหมือนการใช้เลือกสีในสื่อโฆษณาสื่อที่มีความสดใสดึงดูดสายตา สื่อถึงเรื่องทุนนิยม บริโภคนิยม
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน เป็นประเด็นที่กวิตาให้ความสนใจมาโดยตลอด ประเด็นเหล่านี้ถูกถ่ายทอด
ออกมาในผลงานชิ้นก่อนหน้า ผลงาน Dustpan (2557) ศิลปินห้อยหัวลงแสดงท่าทางเสมือนตนเองเป็นไม้
กวาด สยายปลายผมเรี่ยพื้น ทําร่างกายแข็งทื่อลําตัวถูกแกว่งไปมา ใบหน้าเฉียดห่างจากพื้นเพียงเล็กน้อย,

Scale of Justice (2559) ศิลปินจัดระเบียบร่างกายเป็นแนวราบแข็งทื่อเหมือนไม้คาน คอและปลายเท้าห้อย
ด้วยตะกร้า มีการโยนผักลงตะกร้าเป็นระยะ ๆ ดึงให้ร่างกายขยับไปมาตัวศิลปินต้องพยายามหาจุดที่สมดุล
เพื่อประคองร่างกาย การแสดงออกของศิลปินเป็นไปเพื่อพิจารณ์จิตวิทยาสังคม วิถีทางวัฒนธรรม และการ
ให้ความสําคัญกับความท้าทายของการใช้แรงงานในบ้านของผู้หญิงในชีวิตประจําวัน ศิลปินใช้เรือนร่างของ
ตนเองบรรจุและแสดงออกถึงหลากหลายแนวคิด ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องสตรีนิยม การถูกกดขี่ทางร่างกาย
กวิตา วัฒนะชยังกูร เกิดที่กรุงเทพฯ ปีพ.ศ. 2530 กวิตาอาศัยและทํางานในออสเตรเลียและไทย ในปีพ.ศ.
2562 แสดงงานที่ Albright Knox Art Gallery ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบัน ในปี 2561 ได้รับ
เลือกให้เป็นหนึ่งในศิลปินในงานบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ นิทรรศการเดี่ยวปี พ.ศ.2560 แสดงงาน
‘Performing Textiles ที่ Dunedin Public Art Gallery ประเทศนิวซีแลนด์, ‘Splashed’ แสดงที่ Nova
Contemporary กรุงเทพฯ, ‘Islands in the Stream’ ที่เวนิส ประเทศอิตาลีควบคู่ไปแสดงงานในเวนิสเบียน
นาเล่ ครั้งที่ 57 ในปี2559 ‘Machinized’ ที่ Stills Gallery ประเทศออสเตรเลีย, ปีพ.ศ.2557 ‘The Ice
Shaver’ แสดงที่ Sencus Luoghi per l’Arte Contemporanea เมืองฟรอเรนซ์ประเทศอิตาลีปีพ.ศ.2556
‘The Ice Shaver’ แสดงที่ Centre for Contemporary Photography (CCP เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
————————————————————————————
นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2563
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)
————————————————————————————
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการ DOMESTICATED (โดเมสติเขตเต็ด)
Download รูปและ Press Release: bit.ly/domesticated_kawita
โทร. บงกช (อีฟ) 092-223-1357 (วันจันทร์– วันศุกร์10.00 – 18.00 น.)
————————————————————————————
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)
เปิดทําการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)
โทร: 02 016 5666-7 แฟกซ์: 02 016 5670
อีเมล์: info@mocabangkok.com
www.mocabangkok.com
Facebook: mocabangkok
Instagram : @mocabangkok
Google Maps: mocabangkok

Details

Start: 22nd กันยายน @ 12:00 am
End: 16th พฤศจิกายน @ 11:59 pm
Event CategoryExhibition

Venue

Venue Name: MOCA BANGKOK
Address: Museum of Contemporary Art
Bangkok, 10900 Thailand

+ Google Map
Phone: 020165666