Search Art or Artists

กระเป๋า Mini Ipad

฿650.00

ศิลปิน : ทวี รัชนีกร, ประเทือง เอมเจริญ, ปรีชา ปั้นกล่ำ
แบบ : 
ความเชื่อและศรัทธา, พระอาทิตย์, ปรากฎการณ์นามธรรม ดอกไม้แห่งความสุข  
ขนาด 28 x 19.5 ซม.
น้ำหนัก 0.3  กก.

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

 

  • ความเชื่อและศรัทธา - ทวี รัชนีกร
  • พระอาทิตย์ - ประเทือง เอมเจริญ
  • ปรากฎการณ์นามธรรม ดอกไม้แห่งความสุข - ปรีชา ปั้นกล่ำ
ล้างค่า

รายละเอียด

กระเป๋า Mini I-pad Case – ทวี รัชนีกร

กระเป๋ารักษ์โลก ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ขนาดใส่เครื่อง Mini Ipad ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สีสันสดใส เป็นวัสดุกันน้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายในธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมี

ลวดลายจากผลงานแนว abstract ชื่อ “ความเชื่อและศรัทธา” ศิลปินถ่ายทอดสะท้อนวิถีคิดความเชื่อของคนไทยที่ยังเชื่อในปาฏิหารย์ บ้างก็ยังเปี่ยมหลงยึดติดกับสิ่งเหนือจริง ภูติผีปีศาจ ทำให้มนุษย์สามารถกราบไหว้ทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรหากประกอบไปด้วยความเชื่อ

 

กระเป๋า Mini I-pad Case – ประเทือง เอมเจริญ

กระเป๋ารักษ์โลก ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ เพื่อบรรจุ Mini Ipad ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สีสันสดใส เป็นวัสดุกันน้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายในธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมี

ภาพพระอาทิตย์ พลังอันยิ่งใหญ่ที่ศิลปินถ่ายทอดสู่ทำให้รู้สึกได้ถึงกระแสแห่งพลังงานที่สร้างชีวิต สร้างความเบิกบานพร้อมๆ กับเติมพลังงานแห่งโลกธาตุสู่จิต ผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่แสดงอัตลักษณ์ในฝีแปรงของศิลปินได้ดีที่สุดชิ้นหนึ่ง

 

กระเป๋า Mini Ipad : ปรากฎการณ์นามธรรม ดอกไม้แห่งความสุข

กระเป๋ารักษ์โลก ผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติ เพื่อบรรจุ Mini Ipad ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สีสันสดใส เป็นวัสดุกันน้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายในธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมี

ผลงานปรากฎการณ์นามธรรม ดอกไม้แห่งความสุขของศิลปินสะท้อนแสงสีแห่งปิติเปี่ยมล้นภายในที่พวงพุ่งกระจายสีสันออกจนสัมผัสได้ถึงความสุขลึกล้ำที่อยู่ก้นบึ้งจิตใจของศิลปิน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

ทวี  รัชนีกร

ความเจ็บปวดของผู้คนในสังคมเผด็จการ ชีวิตของเด็ก สตรีและประชาชนผู้ยากไร้ในชนบท เป็นเนื้อหาของผลงานช่วง พ.ศ.2504-2510 สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เสื่อมทราม การหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพโสเภณีของผู้หญิงชนบท ครั้นถึงช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519  ศิลปินแสดงออกถึงอุดมการณ์ที่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคม ผลงานศิลปะและกิจกรรมทางสังคมสะท้อนภาพความคิดของศิลปินที่มีต่อภาพการเมืองของประเทศไทย จนกล่าวได้ว่า ชีวิต สังคม และเรื่องราวของชีวิตผู้คนในสังคมไทยเป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์ของทวี และทัศนะดังกล่าวมีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะแนวสื่อประสมมาจนถึงปัจจุบัน ศิลปินได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2548

 

ประเทือง เอมเจริญ

ประเทืองเล่าให้ฟังว่า “…ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันศิลปะ ใช้วิธีลักจำเอามากกว่า หนังสือศิลปะดีๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ   ก็ใช้ดูรูปเอาว่า เขาใช้เทคนิคในการวาดอย่างไร… ผมชอบแนวงาน Impressionist และอาศัยแนวทางของกลุ่มนี้หาข้อมูล คือการออกไป Study ของจริงจากทุ่งนา ภูเขา ทะเล…”

จากแรงบันดาลใจดังกล่าว   ทำให้ประเทืองทำงานศิลปะด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ออกไปเขียนภาพจากธรรมชาติ เขาทำงานจิตรกรรมและงานวาดเส้นเป็นจำนวนมาก และจากข้อเท็จจริงค่อยๆ ผสมผสานความคิดฝันส่วนตัวเข้าไปจนกระทั่งผลงานของเขานำเสนอสิ่งที่มีอยู่ภายในใจ มีรายละเอียดซับซ้อน แต่ก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาเห็นจากธรรมชาตินั่นเอง   ศิลปินยืนยันความคิดในช่วงนี้ว่า “การสร้างสรรค์อยู่ที่การฝึกฝน ศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีอะไรให้เราศึกษามากมายไม่รู้จบ เป็นศาสตร์แห่งศิลป์ที่มหัศจรรย์และลี้ลับซับซ้อน มีทั้งความงามและความน่ากลัว เราจะเห็นถึงพลังในธรรมชาติ และย้อนคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะดึงพลังที่มีอยู่ออกมาเป็นผลงานได้…”

 

ปรีชา ปั้นกลํ่า

ในช่วงเริ่มต้นสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น ปรีชาใช้เทคนิคภาพพิมพ์โลหะในการแสดงออก ได้รับความบันดาลใจจากช่วงเวลากลางคืนที่มีกลุ่มแสง-เงา สะท้อนและเคลื่อนไหวไปมา โดยนำเสนอเป็นผลงานแบบนามธรรม

“ราตรีศรีมหานคร” ได้แรงบันดาลใจจากภาพยามคํ่าคืนที่รถราวิ่งขวักไขว่ไปมาที่ถนนราชดำเนิน เป็นวิถีชีวิตคนเมืองที่อยู่ร่วมกับแสงสีอันงดงาม ศิลปินสลายรูปร่างที่เห็นด้วยร่องรอยฝีแปรงเล็กๆ ด้วยอยากจะให้รูป (Image) อยู่ร่วมไปกับบรรยากาศรูปร่างลางๆ ค่อยๆ พุ่งลึกเข้าไปในภาพ ไกล-ลึกก็คือ ภาพลางๆ ของภูเขาทอง ที่ศิลปินแทรกไว้เป็น จุดหมายปลายทางของทุกชีวิต ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสุขความอิ่มเอมใจในเมืองกรุงอันศิวิไลซ์นี้