Search Art or Artists

“พระอรหันต์ของลูก” – นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (AP 1/2)

฿90,000.00

วัสดุ : บรอนซ์, รมสีด้วยเทคนิคพาตินา
ขนาด 11.5 x 14 x 13.5 ซม.
น้ำหนัก 7.5 กก. (แม่พระ)
น้ำหนัก 10 กก. (พ่อพระ)

การขนส่ง : จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ยกเว้นสินค้า Limited Edition เฉพาะในกรุงเทพฯ จัดส่งโดยพนักงานส่งของของพิพิธภัณฑ์ ต่างจัดหวัดจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนในอัตราพิเศษ

 

ล้างค่า

รายละเอียด

ประติมากรรมนี้  รังสรรค์ขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) และทายาทของศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน โดยจัดทำขึ้นเพียง 71  ชิ้น  ประติมากรรมสร้างขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของทายาทศิลปิน และเป็นผู้เขียนตัวเลขลำดับ

ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน รังสรรค์ประติมากรรมพ่อพระ – แม่พระ ชุดนี้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ในวาระโอกาสที่ต่างกันออกไป ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงความรักของบิดามารดาที่มีต่อลูก ให้ความรัก ความอบอุ่น การปกป้องคุ้มครองเสมือนหนึ่งลูกยังแบเบาะ ไม่ว่าลูกจะเติบใหญ่อายุเท่าไหร่ สำหรับพ่อและแม่ ลูกก็ยังเป็นทารกที่น่ารักน่าเอ็นดูอยู่เสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน

ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ในปี พ.ศ. 2549 ผลงานประติมากรรม ในปี พ.ศ. 2513-2519 สร้างรูปทรงแบบนามธรรม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเส้นและปริมาตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2520-2535 ใช้รูปทรงผู้หญิงเปลือยแสดงท่วงท่าความงามแบบเหมือนจริง จากนั้นจึงพัฒนามาสู่รูปกึ่งนามธรรม เพื่อแสดงความรู้สึกถึงความปรารถนาในใจของมนุษย์ ต่อมาเริ่มสนใจเรื่องราวจากพระพุทธศาสนานำมาเป็นแนวเรื่องในการสร้างสรรค์