Search Art or Artists

ภาพพิมพ์บนผ้าใบ ทางช้างเผือก

฿25,000.00

ศิลปิน อลงกรณ์ หล่อวัฒนา
ขนาด  70 x 90 ซม.

น้ำหนัก  1.2 กก.

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

SKU: 8852101005234 Category: ภาพพิมพ์

มีสินค้าอยู่ 2

คำอธิบาย

 *ภาพพิมพ์บนผ้าใบ เติมแต่งสุนทรียภาพด้วยงานศิลป์*
ตื่นตากับภาพ Print Canvas ขนาดใหญ่ จากผลงานจิตรกรรมของศิลปินแนวศิลปะไทยร่วมสมัย ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อนำไปตกแต่งและออกแบบที่พักอาศัย สถานที่ ทำงาน และโรงแรมให้สวยงาม หรูหรา และเพิ่มมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นไทย ภาพพิมพ์บนผ้าใบเนื้อดี ด้วยหมึกอิงค์เจ็ท ชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติกันน้ำ ให้สีสันสดสวยเสมือนผลงานจริงของศิลปิน คงทนนานกว่า 50 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

อลงกรณ์  หล่อวัฒนา 
ความงดงามของภาพจิตรกรรมไทยจะแฝงด้วยวิถีชีวิตและปรัชญาความเชื่อที่ศิลปินไทยนำไปเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในปัจจุบัน อลงกรณ์เชื่อว่าคนส่วนมากยังผูกพันกับความเชื่อเรื่องเทพยดา ความเชื่อนี้เป็นการสื่อสารกันระหว่างพลังจิตของมนุษย์ กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  หรือพลังอำนาจของจักรวาล เขาจึงสร้างผลงานในรูปสัญลักษณ์  และใช้ลวดลายในจิตรกรรมไทยโบราณเข้าไปประสานให้รูปทรงมีความสัมพันธ์ตามเนื้อหาที่กำหนด