Search Art or Artists

ภาพพิมพ์บนผ้าใบ มณฑาเทวี (2559)

฿19,000.00

ศิลปิน สมภพ บุตรราช
ขนาด  90 x 45 ซม.

น้ำหนัก  1.2 กก.

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

 

SKU: 8852301008036 Category: ภาพพิมพ์

มีสินค้าอยู่ 2

คำอธิบาย

“มณฑาเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2559
หนึ่งในนางสงกรานต์ทั้ง 7 ผู้เป็นธิดาของ “ท้าวกบิลพรหม” ผู้มีความกตัญญูกตเวที

ตามตำนานนางสงกรานต์ เมื่อท้าวกบิลพรหม แพ้การตอบปัญหากับ “ธรรมกุมาร” จึงรักษาสัตย์ ว่า จะตัดศรีษะตนเพื่อบูชา แต่ทว่าหากศรีษะของตนตกลงแผ่นดินก็จะลุกเป็นไฟไหม้ไปทั่วโลก หากปล่อยทิ้ง ไว้ในอากาศก็จะทำให้เกิดฝนแล้ง และหากปล่อยลงที่มหาสมุทรน้ำก็จะแห้งเหือด ท้าวกบิลพรหม จึงสั่ง เสียให้ธิดาทั้ง 7 นำพานมารับศรีษะของตน แล้วนำออกแห่เวียนประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปี จึงเป็น ที่มาของตำนานนางสงกรานต์ของแต่ละวัน จะมีชื่อเรียกขาน มีอาวุธ และสัตว์พาหนะ แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละปีถ้าวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันใด ก็จะถือเอาชื่อนางสงกรานต์ตามวันนั้น

มณฑาเทวี เป็นนางสงกรานต์ประจำวันพุธ ผู้ทรงพาหุรัด ทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนม เนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาเหนือหลังคัสพร (ลา) เป็นพาหนะ

ศิลปิน “สมภพ บุตราช” ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) จึงได้ รังสรรค์งานผลงาน Limited Edition ภาพพิมพ์บนผ้าใบ ชุด “รากษสเทวี” ขึ้น ด้วยระบบการพิมพ์ที่มี คุณภาพสูง ” อิงค์-เจ็ทจิ๊กเคล” ซึ่งมีคุณสมบัติไร้กรดไร้ลิกนินที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อการเก็บรักษา ได้ยาวนาน โดยผลงานทุกชิ้นศิลปินเป็นผู้เขียนตัวเลขลำดับในการพิมพ์ พร้อมลายเซ็นต์จริงลงบนภาพ พิมพ์นี้อย่างงดงาม

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

สมภพ  บุตราช 
ในระยะแรกสมภพทำงานจิตรกรรมในลักษณะเหมือนจริง จากแนวเรื่องของสังคมไทยและวิถีชีวิตที่พบเห็นโดยทั่วไป ทั้งนี้ศิลปินนำมาสร้างสรรค์ให้มีความจริงจังมากขึ้น  ศิลปินเชื่อว่าศิลปะเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต  และศิลปินจะเป็นผู้สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด  ประสบการณ์  ความเข้าใจ และนำเสนอข้อคิดและประเด็นปัญหาต่างๆ ต่อสังคม
รูปแบบอีกประเภทของสมภพก็คือ  ลักษณะงานจิตรกรรมในแนวอุดมคติ มีทั้งภาพแนวเรื่องในพระพุทธศาสนา  และแนวเรื่องของคนในสังคมที่มีชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการเฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป เพียงแต่รูปแบบที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมีลักษณะรูปทรง ลวดลาย และลีลาค่อนไปในแนวประเพณี
ผลงานที่ทำให้ตัวตนของสมภพปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อเขาเขียนภาพ ชุด “นางฟ้า อัญมณี” ในปี พ.ศ. 2550 เป็นภาพสตรีเปลือยอกในอิริยาบถต่าง ๆ ที่ศิลปินสร้างสมมุติขึ้นเป็นเทพในอุดมคติเกี่ยวข้อง