Search Art or Artists

ลิมิเต็ด บ็อกเซ็ต หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9 : 70 ปีใต้ร่มพระบารมี (AP)

฿15,000.00

ผู้แต่ง : สันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์ / สุมัยวดี เมฆสุต / กันทิมา ว่องเวียงจันทร์ / ปัทมาพร ไชยเชษฐ์พิพัฒกุล
บรรณาธิการ : พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล
ขนาด 32 x 25.3 ซม.
น้ำหนัก 2.77 กก. / 416 หน้า
ภาษาไทย                          

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

มีสินค้าอยู่ 1

คำอธิบาย

หนังสือชุดพิเศษ ธนบัตร ร. 9 : 70 ปีใต้ร่มพระบารมี ภายในเล่มบรรจุธนบัตรฉบับจริง ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 2 ใบ (ทั้งรุ่นหน้าหนุ่ม และทรงชุดจอมพลฯ)  ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งธนบัตรที่นำออกใช้ตลอดรัชสมัย จวบจนธนบัตรที่ระลึกในวาระต่างๆ ครบทุกแบบ ทุกชนิดราคา ทุกรุ่น ทุกลายเซ็นต์ ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ภาพทุกภาพถ่ายจากธนบัตรสะสมที่เป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)  นับเป็นหนังสือที่คู่ควรต่อการศึกษาและเพื่อความเพลิดเพลินในการสะสมธนบัตร

ธนบัตร ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีประวัติศาสตร์การพัฒนามาอย่างยาวนานกว่าร้อยปี เงินกระดาษฉบับแรกบนแผ่นดินสยามเราเรียกว่า “หมาย” ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2396 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากหมายจึงมีการออกใช้ “อัฐกระดาษ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นมี “บัตรธนาคาร” และพัฒนาต่อเนื่องจนสุดท้ายมาเป็น “ธนบัตร” ที่พวกเราทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีที่สุด จากประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยปีของธนบัตรไทย บ่งบอกชัดเจนว่าธนบัตรไม่ใช่แค่กระดาษที่ถูกพิมพ์เพื่อบอกราคา แต่ธนบัตรคือบทบันทึกเล็กๆ ของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิต ความเชื่อและความศรัทธาของคนแต่ละยุคสมัย คุณค่าของธนบัตรจึงไม่ใช่ราคาบนธนบัตร แต่คือคุณค่าแห่งบทบันทึกความทรงจำในอดีตของสยามประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน

สันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์

สันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์ เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ เคยศึกษาที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ายสุดเกษียณในตำแหน่งผู้ชำนาญการ ด้านพิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความสนใจเรื่องเงินตรา ทั้งเหรียญกษาปณ์และธนบัตร รวมทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม นอกจากหนังสือ “ธนบัตรไทย รัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๘” ที่เขียนร่วมกับสุมัยวดี เมฆสุต ยังมีผลงานการเขียน อาทิ “วังเทวะเวสม์” และ “๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม” นอกจากนี้ยังจัดทำนิทรรศการชั่วคราว เช่น “๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย” และ “ภัทรมหาราช ธนบัตรชาติไทย” เป็นต้น รวมทั้งจัดทำนิทรรศการเงินตราทั้งที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๐) และศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

สุมัยวดี เมฆสุต 

สุมัยวดี เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของราชบุรี เกิดปลายปี ๒๕๐๖ คุณปู่เคยเป็นช่างทองห้างแกรเลิร์ต ซึ่งเป็นห้างทองหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกทั้งเป็นหมอยาไทยที่มีชื่อเสียงของราชบุรี ส่งให้สุมัยวดีรักในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม จึงเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาเดียวกันคือ บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ สุมัยวดีเชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ จดหมายเหตุ การค้นคว้าและการเขียน มีผลงานการเขียนบทความและหนังสือ อาทิ ๑๐๐ ปี วังบางขุนพรหม วัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนบัตรไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฯลฯ ปัจจุบันสุมัยวดียังทำงานเกี่ยวกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ งานบรรยาย และการวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน