Search Art or Artists

สมุดโน๊ต – เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

฿450.00

ขนาด 21 x 13 ซม. / 208 หน้า
น้ำหนัก 0.5  กก.

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

มีสินค้าอยู่ 20

คำอธิบาย

เติมเต็มจินตนาการกับการขีดเขียน และจดบันทึกเรื่องราวสำคัญๆ   ด้วยสมุดโน้ตที่วิจิตรสวยงามด้วยผลงาน  ทิพยานสู่สวรรค์  โดย .เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ วัสดุทำจากกระดาษถนอมสายตา เขียนลื่นในทุกเรื่องราว

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์

บัณฑิตสาขาศิลปะไทยรุ่นแรก ในปี .. 2522  ในระยะแรกๆ นั้น เฉลิมชัยสร้างผลงานจิตรกรรมโดยได้รับความบันดาลใจจากเรื่องราวในพระพุทธศาสนา วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยๆ จากนั้นในปี .. 2530 ได้เดินทางไปเขียนภาพฝาผนังที่วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผลงานในช่วงนี้แสดงเนื้อหาทางศาสนาผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัวมากขึ้น และนำเรื่องราวจากการดำรงชีวิต ของผู้คนในสังคมโลกมาเป็นเนื้อหาเพิ่มเติม

ปี .. 2540 เฉลิมชัยแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของตัวตนมากขึ้น เมื่อเริ่มออกแบบสร้างวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงราย งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณิตศิลป์ที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นนั้น นับเป็นการสร้างรูปแบบขึ้นมาเฉพาะ นับเป็นงานศิลปกรรมชิ้นหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่น่าสนใจ และในปี .. 2554 ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ด้านทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)