Search Art or Artists

องค์สำเร็จ 70 ปี ทรงครองราชย์

฿90,000.00

โดย ประทีป คชบัว
ขนาด กว้าง 28 x สูง 27 x หนา 16 ซม.
สี : น้ำผึ้ง, ศิลา
น้ำหนัก  15  กิโลกรัม
จัดสร้างเพียง 70 Edition

การขนส่ง : จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ยกเว้นสินค้า Limited Edition เฉพาะในกรุงเทพฯ จัดส่งโดยพนักงานส่งของของพิพิธภัณฑ์ ต่างจัดหวัดจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนในอัตราพิเศษ

ล้างค่า

คำอธิบาย

ประติมากรรรม สื่อแทนพลังอันเป็นที่สุดในความสำเร็จ

“ผลงานนี้ สื่อความหมายถึงพระพิฆเณศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พิฆเณศเป็นองค์สำเร็จในเรื่องความสามารถและการฝึกฝน ส่วนในหลวงในรัชกาลที่ ๙ เป็นความสำเร็จในเรื่องพระอัจฉริยภาพทั้งศาสตร์และศิลป์ และเป็นศูนย์รวมของจิตใจ”

ประทีป คชบัว : 2559