Search Art or Artists

ACQ ราชบัลลังก์ – เริงศักดิ์ บุญยวาณิชย์กุล

฿890.00

เทคนิค : พิมพ์ออฟเซ็ทบนกระดาษ ACQ 240 แกรม
จำนวน : 300 Editions / พร้อมลายเซ็นสดของศิลปิน
ขนาด 59.4 x 42  ซม.
น้ำหนัก 0.23 กก.

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

 

SKU: 8852301008052 Category: ภาพพิมพ์

มีสินค้าอยู่ 20

คำอธิบาย

“ความจงรักภักดีที่ผมมีต่อในหลวง เป็นความรักที่แสดงออกแบบตรงไปตรงมา เราเห็นภาพพระองค์ทรงดูแลทุกข์สุขให้กับประชาชนมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์   ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีราชบังลังก์อยู่บนทุกตารางเมตรที่พระองค์เสด็จออกไปเยี่ยมเยียนราษฎร  บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพวกเราทุกคน  พระองค์ทรงเป็นต้นแบบให้เรายึดปฏิบัติตามในการทำความดีทุกรูปแบบ  และราชบังลังก์ของพระองค์จะสถิติย์อยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล”

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

เริงศักดิ์  บุณยวาณิชย์กุล

ในตอนเริ่มต้นทำงานศิลปะว่า ต้องเขียนภาพให้เหมือนและมีชีวิต ต่อมาได้พัฒนาผลงานไปสู่ความคิดส่วนตัวมากขึ้น โดยสร้างงานที่มีคติความเชื่อจากเรื่องราวในพระพุทธศาสนา  แต่เลือกเฉพาะส่วนที่สนใจ  ภาพมารเป็นภาพที่ชักนำให้เริงศักดิ์กล้าแสดงออกความคิดฝันของตนเองแฝงเรื่องความลึกลับไว้ในภาพได้อย่างน่าสนใจ

หลังปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สิงคโปร์ และมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานศิลปะใหม่ โดยเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลจากเรื่องราว เนื้อหาที่อยู่รายรอบ และใช้วิธีสร้างงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ทั้งนี้ศิลปินยังคงเรื่องทางความคิดส่วนตัวไว้ในการทำงาน

นอกจากเริงศักดิ์จะสร้างสรรค์งานแนวเหมือนจริงแล้ว เขายังสนใจสร้างงานแนวไทยประเพณีเชิงอุดมคติ จากภาพชื่อ “ผจญมาร” และ “ปรินิพพาน” โดยการสร้างภาพและจัดวางองค์ประกอบ เพื่อแสดงบรรยากาศของสีสันอันงดงามที่แสดงให้เห็นบุคลิกเฉพาะของศิลปิน