Search Art or Artists

KHON MASK : Thailand Heritage – อลังการแห่งหัวโขน เอกลักษณ์ความเป็นไทย (ปกอ่อน) ฉบับภาษาอังกฤษ

฿1,800.00

ผู้แต่ง : แจ็ค แมเรี่ยน คอลนทซ์
บรรณาธิการ : วรวินัย หิรัญมาศ / พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล
ขนาด 35.2 x 23.5 ซม.
น้ำหนัก 2.3 กก. / 432 หน้า
ภาษาอังกฤษ

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

มีสินค้าอยู่ 10

คำอธิบาย

KHON MASK: Thailand Heritage
อลังการแห่งหัวโขน เอกลักษณ์ความเป็นไทย

ศิลปวัฒนธรรมไทย ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับพันปี ความรุ่งเรืองเจริญงอกงามที่ได้สั่งสมมา สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการสร้างสรรค์ความประณีตงดงามให้ก่อเกิดในศิลปะทุกแขนง การจัดทำหนังสือ “KHON Mask: Thailand Heritage” เพื่อน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโขนพระราชทานขึ้นใหม่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ และเพื่อสืบสานศิลปะ “หัวโขน” ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย
การทำหัวโขนนั้นถือเป็นงานประณีตศิลป์ที่สำเร็จงามพร้อมได้ ด้วยงานศิลปะหลากหลายแขนงด้วยกัน นับตั้งแต่งานประติมากรรมที่เริ่มทำโครงร่างของศรีษะโขนขึ้นเป็นเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมเขียนสีและลวดลายตามพงศาวดารเรื่องรามเกียรติ์ และประดับตกแต่งให้งดงามประณีตเป็นขั้นสุดท้าย และท้ายสุดเมื่อนำโขนมาสู่งานนาฎดุริยางคศิลป์ คือการแสดงโขน หัวโขนก็จะงามพร้อมสรรพศาสตร์ สมกับเป็นงานศิลปะขั้นสูงโดยสมบูรณ์

หนังสือ “KHON Mask : Thailand Heritage” นับเป็นงานที่ใช้เวลาหลายปีในการคัดสรร และเรียบเรียงข้อมูลรวมถึงใช้ความวิริยะอุตสาหะของทีมงานในการถ่ายทำภาพหัวโขน ให้ได้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โขนพระราชทานจากมูลนิธิศิลปาชีพ ตลอดจนสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง ซึ่งล้วนเป็นหัวโขนเก่าแก่ทรงคุณค่า ฝีมือบรมครู และครูช่างโขนระดับชั้นนำของประเทศไทย ไม่เพียงรูปภาพหัวโขนที่ครบถ้วน จัดพิมพ์ในระบบออฟเซ็ท 4 สีงดงาม เนื้อหายังเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ที่จะทำให้ชาวตะวันตกได้เข้าใจลึกซึ้งถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต และการรังสรรค์ศิลปกรรมอันวิจิตรงดงามนี้ อย่างสมบูรณ์ที่สุด เป็นหนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิง ศึกษา วิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปกรรมแขนงนี้ได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับผู้เขียน
Mr. Jack M. Clontz บรรณาธิการผู้เขียน และเรียบเรียงหนังสือ Khon Mask: Thailand Heritage เป็นนักอักษรศาสตร์ นักวิชาการด้านปรัชญาตะวันออก เป็นนักวิจัย และอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในซีกโลกตะวันตกและเอเซีย อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเคียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน

Mr. Jack M. Clontz บรรณาธิการผู้เขียน และเรียบเรียงหนังสือ Khon Mask: Thailand Heritage เป็นนักอักษรศาสตร์ นักวิชาการด้านปรัชญาตะวันออก เป็นนักวิจัย และอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในซีกโลกตะวันตกและเอเซีย อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเคียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง