Search Art or Artists

หนังสือธนบัตรไทย รัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8 (เล่ม 1)

฿1,200.00

 (ตัวอย่างหนังสือ)
ผู้แต่ง : สันต์ชัย วงศ์ศรวณีย์ / สุมัยวดี เมฆสุต
บรรณาธิการ : พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล
ขนาด 31.3 x 24.6 ซม.

น้ำหนัก 2.35 กก. / 408 หน้า
ภาษาไทย

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

มีสินค้าอยู่ 25

คำอธิบาย

หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 8 (เล่ม 1) มีความสมบูรณ์อย่างที่สุด ข้อมูลในการออกธนบัตรตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 4 มาจนถึงรัชกาลที่ 8 เริ่มต้นของการพิมพ์เงินกระดาษครั้งแรกในแผ่นดินไทย มีเรื่องราวน่ารู้น่าสนใจมากมายในเรื่องพัฒนาการของการใช้เงินกระดาษตลอดจนการว่าจ้างบริษัทในต่างประเทศอย่าง Thomas de La Rue พิมพ์ธนบัตร และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในช่วงสงคราม ประเทศไทยมีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนธนบัตรอย่างไร นับเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเงินที่ทางพิพิธภัณฑ์ฯ อยากให้นักสะสมได้ทราบโดยละเอียด อันจะเป็นความรู้ทำให้การสะสมธนบัตรยิ่งมีความสนุกสนาน เป็นหนังสือที่มีความงดงามทั้งทางด้านภาพและข้อมูลที่สมบูรณ์อย่างที่สุด ด้วยความเอื้อเฟื้อจากหน่วยงานและคณะบุคคลที่สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่อนุญาตให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย ใช้เนื้อหา ภาพประกอบ ตลอดจนคลังข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน กรมศิลปากร เอื้อเฟื้อภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร คณะที่ปรึกษาที่ให้ทั้งความรู้และเอื้อเฟื้อภาพประกอบที่มีเพียงหนึ่งเดียว หาชมได้ยากยิ่ง