Search Art or Artists

The Drawing:Thawan Duchanee (ปกแข็ง)

฿3,500.00

ผู้เขียน ถวัลย์ ดัชนี
ขนาด  34.5 x 26 ซม.
น้ำหนัก  2.7 กก. / 196 หน้า
ภาษาอังกฤษ และ ไทย

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

มีสินค้าอยู่ 8

คำอธิบาย

กลับมาอีกครั้ง…พร้อมผลงานภาพใหม่ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน หนังสือรวมผลงานวาดเส้น โดย ถวัลย์ ดัชนี เต็มอิ่มกับผลงานภาพเขียนลายเส้นที่ศิลปินรังสรรค์ฝากไว้กับโลกใบนี้ ออกแบบและจัดพิมพ์อย่างประณีตสวยงาม กว่า ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา ถวัลย์ ดัชนี ได้มุ่งมั่นสร้างงานศิลปะอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์จิตรกรรมที่มีคุณค่ามากมาย ทั้งภาพเขียนลายเส้นและภาพเขียนสีน้ำมัน ด้วยฝีมืออันเยี่ยมยอดผนวกกับจินตนาการอันไร้ขอบเขตก่อเกิดผลงานที่มีเอกลักษณ์ เพราะทั้งรูปแบบและเนื้อหาของงานนั้นสะท้อนถึงวิวัฒนาการ กระบวนการคิด และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งนับวันจะสลับซับซ้อนขึ้นเป็นทวีคูณ ได้อย่างแนบเนียน ลึกซึ้ง นุ่มนวล แต่บางครั้งก็กลับดุดันตามพลังที่ถ่ายทอดผ่านฝีแปรง

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

ดร. ถวัลย์ ดัชนี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2544

ดร. ถวัลย์ ดัชนี อายุ 75 ปี เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2482 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของนายศรี และนางบัวคำ (พรหมสา) ดัชนี เป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง 4 คน ได้แก่ พ.ต.สว่าง ดัชนี (ถึงแก่กรรม) นายสมจิตต์ ดัชนี (ถึงแก่กรรม) และนายวสันต์ ดัชนี (ถึงแก่กรรม) สมรสกับนางมากาเร็ต ฟันเดอร์ฮุ๊ค มีบุตร 1 คน คือ นายดอยธิเบศร์ ดัชนี

ดร. ถวัลย์ ดัชนี สำเร็จปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปริญญาโททางด้านจิตรกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์และผังเมือง ปริญญาเอกทางด้านอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นศิลปินคนสำคัญในด้านจิตรกรรมของไทยที่โดดเด่นในวงการศิลปะสากล ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ศิลปะ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จนเป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานของดร. ถวัลย์ ดัชนี “ช่างวาดรูป” ผู้มีพุทธิปัญญาสามารถนำแนวปรัชญาพุทธศิลป์มาสร้างงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่ทรงพลังลุ่มลึกและแกร่งกร้าว มีเนื้อหาสาระและท่วงที ที่มีชีวิตวิญญาณของความเป็นไทยผสมผสานระหว่างแนวปรัชญาตะวันออกและตะวันตก เป็นผู้มีบทบาทยิ่งในการเผยแพร่ผลงานศิลปะไทย โดยมีผลงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มมากมายหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสัมมนาทางศิลปะนานาชาติอยู่เสมอ ผลงานบางส่วนติดตั้งแสดงถาวรเป็นสมบัติของชาติ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และสถานที่สำคัญๆ ทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศและต่างประเทศแถบเอเชีย ยุโรป และอเมริกา จนสื่อมวลชนต่างประเทศสนใจชีวิตและงานของถวัลย์ ดัชนี จัดทำเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์เผยแพร่ไปทั่วโลก เขาได้รับรางวัล Arts and Culture Prize ประจำปีพุทธศักราช 2544 จาก FUKUOKA ASIAN CULTURE PRIZE COMMITTEE นอกจากนี้ ยังได้สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะด้วยการตั้งมูลนิธิถวัลย์ ดัชนี สนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ รวมทั้งได้ใช้เวลานานกว่า 25 ปี สร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน ในเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่บ้านดำ นางแล จังหวัดเชียงราย บ้านเกิด สำหรับจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมของอนุชนรุ่นหลังสืบไป