Search Art or Artists

The Hero (สีเงิน) – เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล

฿25,000.00

ขนาด 34 x 30 x 30 ซม.
น้ำหนัก 4.5 กก.

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

 

มีสินค้าอยู่ 2

คำอธิบาย

The Hero สุดยอดอาชาไนย ผู้ค้นหาความหมายแห่งชีวิต

The Hero งานประติมากรรมชิ้นเอก ของ เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล สร้างสรรค์ขึ้นจากความคิดอุดมคติ (Idealism) ที่ต้องการสะท้อนสัจจะของมนุษย์ ผ่าน The Hero ม้าผู้งามสง่าด้วยมงกุฎแห่งความดีงาม คือ ชฎาแบบไทยๆ แม้จะมีความเลิศล้ำ เป็นผู้นำแห่งอาชาทั้งปวง แต่ท่วงท่าและอากัปกริยากลับดิ้นรนทุรนทุราย หากเพ่งมอง ลึกลงไปในความงามนั้น เราจะค้นพบแง่มุมปรัชญาของชีวิตบนโลกใบนี้ แม้จะสูงส่ง เลอเลิศ ก็ยังต้องดิ้นรน เสาะแสวงหาว่าสุขที่แท้จริงของชีวิตนั่นคือสิ่งใด

The Hero ยังสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทย ผ่าน “ลายกนก”ที่ศิลปินรังสรรค์ไว้บนพื้นผิวลำตัว The Hero เพื่อแสดงถึงรากเหง้าของศิลปะไทยและยังสื่อถึงเลือดเนื้อ ร่องรอยประสบการณ์ของ The Hero ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวค้นหาความหมายแห่งชีวิต ไม่แตกต่างจากมนุษย์ที่ค้นหาเป้าหมายและความสุขของชีวิตสืบเนื่องยาวนาน

จุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของผลงานประติมากรรม The Hero ที่สร้างความน่าสนใจให้กับผู้พบเห็น นั่นคือ “หูลา ขาไก่ ไข่หมา หางปลากัด ผิวปลากราย ลายสีสวาดชาติอาชา” ความงามที่แตกต่าง เสกสรรค์เป็นผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณ์ของ เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล

เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล ศิลปินไทยผู้สร้างชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศสิงคโปร์ ผลงานเริงศักดิ์ มีความงดงาม อ่อนช้อย มีพลังและจิตวิญญาณ สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สื่อถึงปรัชญาพุทธศาสนา เขาเป็นหนึ่งในศิลปินผู้วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดไทยพุทธปทีป กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ                                         

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปิน

เริงศักดิ์  บุณยวาณิชย์กุล

ในตอนเริ่มต้นทำงานศิลปะว่า ต้องเขียนภาพให้เหมือนและมีชีวิต ต่อมาได้พัฒนาผลงานไปสู่ความคิดส่วนตัวมากขึ้น โดยสร้างงานที่มีคติความเชื่อจากเรื่องราวในพระพุทธศาสนา  แต่เลือกเฉพาะส่วนที่สนใจ  ภาพมารเป็นภาพที่ชักนำให้เริงศักดิ์กล้าแสดงออกความคิดฝันของตนเองแฝงเรื่องความลึกลับไว้ในภาพได้อย่างน่าสนใจ

หลังปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่สิงคโปร์ และมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานศิลปะใหม่ โดยเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลจากเรื่องราว เนื้อหาที่อยู่รายรอบ และใช้วิธีสร้างงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง ทั้งนี้ศิลปินยังคงเรื่องทางความคิดส่วนตัวไว้ในการทำงาน

นอกจากเริงศักดิ์จะสร้างสรรค์งานแนวเหมือนจริงแล้ว เขายังสนใจสร้างงานแนวไทยประเพณีเชิงอุดมคติ จากภาพชื่อ “ผจญมาร” และ “ปรินิพพาน” โดยการสร้างภาพและจัดวางองค์ประกอบ เพื่อแสดงบรรยากาศของสีสันอันงดงามที่แสดงให้เห็นบุคลิกเฉพาะของศิลปิน