Search Art or Artists

บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์ (ปกอ่อน)

฿790.00

หนังสือรวบรวมงานภาพถ่ายขาว-ดำ
ผู้เขียน: สุมิตรา ขันติยาลงกต, พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล
ผู้เรียบเรียง: สุมิตรา ขันติยาลงกต, พิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล
ขนาด  30.5 x 24 ซม.
น้ำหนัก  1.03 กก. / 168 หน้า
ภาษาอังกฤษและไทย

ในระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การส่งสินค้าไปต่างประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น ราว 2-3 เดือน

มีสินค้าอยู่ 20

คำอธิบาย

บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์ : หนังสือรวบรวมงานภาพถ่ายขาว-ดำ

หนังสือรวบรวมผลงานภาพถ่ายขาว-ดำ ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือ MOCA BANGKOK จัดทำขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้เป็นอัครศิลปิน และองค์ราชูปถัมภ์แด่วงการถ่ายภาพของไทย โดยได้รับพระราชานุญาต อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านมาร่วมจัดแสดงในหนังสือเล่มนี้ ร่วมกับศิลปินนักถ่ายภาพเอกรงค์ บรมครูด้านวงการถ่ายภาพขาว-ดำ มากมาย อาทิ ศจ.พูน เกษจำรัส , จิตต์ จงมั่นคง, ไพบูลย์ มุสิกโปดก, ยรรยง โอฬาระชิน , วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, จีเส่ง หว่อง ฯลฯ