Search Art or Artists

วุฒิกร คงคา

Home / วุฒิกร คงคา

วุฒิกร คงคา

วุฒิการศึกษา 

ศ.บ.จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ศ.ม.จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร

เกียรติบัตรรางวัล

2535– แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

– แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38

– แสดงงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 4 โดยบริษัท โตชิบา

2536

– แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคาร กรุงเทพฯ

– แสดงงานศิลปกรรมจิตรกรรม ภาพถ่ายและศิลปกรรมเด็ก ครั้งที่ 2 ประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

2537

– แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

– แสดงงาน “Two man Exhibition ชุด “ขาว-เทา-ดา” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

2538– แสดงงานจิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 1

– แสดงงานศิลปกรรม ป.ต. ท. ครั้งที่ 10

– แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพฯ

2539

– แสดงงานจิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 2

– แสดงงานศิลปกรรม กลุ่ม S.O.S. ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

– แสดงงานศิลปกรรม โดยบริษัท ฟิลลิปมอริส

– แสดงงานศิลปกรรม กลุ่มไทยอีสาน

2540

– แสดงงานศิลปกรรม ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

– แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43

– แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ

– แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย

– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่มไทยอีสาน

– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม “ขาว-เทา-ดา” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ

– แสดงงานศิลปกรรมครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปแห่งชาติ

2541– แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

2542– แสดงงานศิลปกรรมแห่งอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย

2543– แสดงงานศิลปกรรมชุด “หลง รัก อานาจ” ที่หอศิลป์ตาดู

2544

– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Scoporamine

2545

– แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Four Shows

2546

– แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สจล.

2547

– แสดงงานโครงการแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน 2005

การแสดงงานศิลปะเดี่ยว

2546

– แสดงงานเดี่ยวชุด Wallpaper ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เกียรติประวัติ

2535

– รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38

– รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา

2536

– รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดย ธนาคารกรุงเทพ

2537

– รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

2538

– รางวัลดีเด่น จิตรกรรมพานาโซนิค

– รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ

2539

– รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมพานาโซนิค

2540

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวงโดยธนาคารกรุงเทพฯ

2542

– รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส

2548

– รางวัลทุนเกียรติยศ ศิลป์ พีระศรี