Search Art or Artists

ศักรานนท์ สุภาพ

Home / ศักรานนท์ สุภาพ

ศักรานนท์ สุภาพ

เกิด

24 กรกฎาคม 2529 จังหวัดศรีสะเกษ

การศึกษา

ศบ(จิตรกรรม)คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

นิทรรศการเดี่ยว 

2556 – “เดียงสา” ณ พีเพิลส์แกลเลอรี่ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2560 – “Dramatic I Nature ” ณ Hof Art space กรุงเทพฯ

นิทรรศการ 

2550 – ร่วมแสดง จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 9

2557 – Exhibition Cataloque:The Origin of Beauty ณ BMA(Busan Museum of Art, South Korea)

2561 – นิทรรศการกลุ่ม “The Masterpieces Art Exhibition” ณ Moca Bangkok

2562 – นิทรรศการกลุ่ม “มนุสสานัง” ณ Moca Bangkok

รางวัล 

2549 – รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน  ศิลป์พีระศรี ศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23