Search Art or Artists

สุพร แก้วดา

Home / สุพร แก้วดา

สุพร  แก้วดา

เกิด

13   พฤศจิกายน  2524

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ภาควิชา ศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

นิทรรศการเดี่ยว        

2560 – สิงคโปร์ Art Stage โดย นัมเบอวันแกลเลอรี

2559 – นิทรรศการ สติ นัมเบอวันแกลเลอรี กรุงเทพ

2558 -นิทรรศการ หวนคืนถิ่นแผ่นดินแม่ หอศิลป์อุบลราชธานีศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี

2557 – นิทรรศการ “ตามรู้”The Thai Art and restaurant ,Lancaster,CA,USA

2557 – นิทรรศการ “ธรรมชาติแห่งจิต” ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี

2556 – นิทรรศการ”โพธิบัลลังก์ “ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี(สีลม)

2555 – นิทรรศการ “ห้วงแห่งการก่อเกิดและการเสื่อมสลาย” ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี

เกียรติประวัติ

2561 – รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่64

2558 – รางวัล Grand Prize การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่4 Art Exhibition รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 60

2557 – รางวัลชมเชยการประกวด ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

2556 – รางวัลรองชนะเลิศ การประกวด ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58

2555 – รางวัล Purchase Prizes การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่  57 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56

2554 -2553 – รางวัลที่๒ เหรียญเงินบัวหลวงจิตรกรรมร่วมสมัย  ครั้งที่ 32  โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

2552 – รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”