Search Art or Artists

อิสระ หลาวทอง

Home / อิสระ หลาวทอง

อิสระ หลาวทอง

เกิด

9 สิงหาคม พ.ศ.2488 จังหวัดศรีสะเกษ ได้เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมีนาคม 2551 รวมอายุ 63 ปี

การศึกษา

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนรัตนบุรี จ.สุรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

2512 – เข้าศึกษาด้านศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่างใน

2544 – ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม สถาบันราชภัฏสุรินทร์

ผลงานที่สำคัญ 

ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับศิลป์ภาพยนตร์ เรื่อง ครูบ้านนอก (ภาพยนตร์ได้รับรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นจากเมืองทัชเคนท์ รัสเซีย) และเขียนภาพประวัติศาสตร์วีรกรรมทหาร ติดตั้งที่กองบัญชาการทหารบก

เขียนภาพวิถีชีวิตชนบทอีสาน เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และได้นำผลงานร่วมแสดงงานศิลปะเพื่อการกุศลหลายแห่ง อาทิ

2535 – ร่วมงานศิลปกรรมกลุ่มจางวาง ณ โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์

2536 – ร่วมงานศิลปกรรมร่วมสมัย รวมใจศิลปินในวโรกาสปิยมหาราชรำลึก ที่อืมพีเรียลควีนปาร์ค

2537 – ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่18

2538 – ร่วมแสดงงาน ปี โอ ไอ แฟร์ ที่โรงแรมรอยัลพลาซ่าพัทยา

2539 – ร่วมแสดงผลงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่ซีคอนสแควร์

ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระพี่นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล

เกียรติประวัติ                       

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เขตการศึกษา 11 สาขาจิตรกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้นำงานศิลปะลงตีพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนในหนังสือ ศิลปศึกษา ศ.203-ศ.204 ศิลปะกับชีวิต เล่ม 3-4  และ หนังสือ “ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

อาจารย์อิสระ หลาวทอง เป็นศิลปินด้านจิตรกรรมเหมือนจริงแนวจินตนิยม โดยได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี จึงมีผลงานมากมาย ผลงานศิลปะส่วนใหญ่สะท้อนความงามของวิถีชนบท สื่อความเอื้ออาทร ความเลื่อมล้ำทางสังคม อย่างละเมียดละไม  เต็มไปด้วยอณูแห่งความซาบซึ้งในบรรยากาศแห่งชีวิต   บางชิ้นวาดบรรยากาศ  เน้นความอวลของกลุ่มน้ำหนัก  คล้ายสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงหน้า  คืออดีต    ผลงานบางชิ้นองค์ประกอบภาพเด็ดเดี่ยว   วางแบบมาสเตอร์ระดับโลกด้วย     ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น  มีความเป็นชนบท  มีความเป็นสากลและความเป็นไทย  พร้อมกันในทีเดียว   โดยไม่ต้องยั้บยั้งว่าเป็นสิ่งอื่นที่มิใช่

ความแม่นยำต่อความรู้สึกของตนเอง    ผสมความเข้าใจในบรรยากาศของชนบท  ในแบบอีสาน   ซึ่งหากย้อนกลับไปในห้วงเวลาในอดีตแล้ว  น่าจะชวนอภิรมย์อย่างมาก   แต่ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันของอาจารย์อิสระหลาวทอง  ก็ยังคงรับสภาวะแบบร่วมยุคสมัยแบบโซเชียลลิสต์เรียลลิสม์(ศิลปะเพื่อชีวิต)จึงนับว่าท่านได้สร้างผลงานอันล้ำค่าฝากไว้เป็นมรดกต่อวงการศิลปกรรมร่วมสมัยและสังคมอีสาน สืบไป

อาจารย์อิสระ หลาวทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2551 จากสำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น