Search Art or Artists

ลำพู กันเสนาะ

Home / ลำพู กันเสนาะ

ลำพู กันเสนาะ

เกิด

17 ตุลาคม 2526

การศึกษา 

– ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม 

2551 – แสดงงานกลุ่มศิลปะเพื่อสุนัขชุด My friend ณ เซ็นทรัลเวิล์ด

2550 – แสดงงานกลุ่ม dark and light ณ เที่ยวน้ำฟ้าแกลอรี่

– ร่วมแสดงงานศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 22

2549 – แสดงงานและจำหน่ายในชื่อชุด “ลายศิลป์และสันสีด้วยภักดี…องค์ภูมินทร์” ณ ฟอร์จูน แกลอรี่ โรงแรมฟอร์จูน จัดโดย สโมสรโรตารี่ดอนเมือง

– นิทรรศการ wiz women work ณ playground

รางวัลเกียรติยศ 

2551 – รางวัลดีเด่นในการประกวดศิลปกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 10

2550 – รางวัลดีเด่นศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทยจำกัด ครั้งที่ 19

– รางวัลยอดเยี่ยม เกียรตินิยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี ในศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24

– ศิลปกรรมกรุงไทยรางวัลที่ 2 ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53

2549 – รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ในศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23

– รางวัลพิเศษศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบาแห่งประไทยจำกัด ครั้งที่ 18

– รางวัลดีเด่นศิลปกรรมปตท.ครั้งที่ 21

– รางวัลยอดเยี่ยมสาขาศิลปะสองมิติ Young Thai Artist Award โดยมูลนิธิซีเมนไทย ครั้งที่3

– ได้รับทุนศึกษาดูงานและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ดร.ชุมพล พรประภา

2548 – รางวัลดีเด่นศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 20

– รางวัลดีเด่นศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17