Search Art or Artists

สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล

Home / สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล

การศึกษา 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ศบ.ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม 

การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป

การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2

การแสดงผลงานจิตรกรรม “ทิวทัศน์ทางทะเล” ของนักศึกษาคณะจิตรกรรม

การแสดงผลงานนักเรียน คณะจิตรกรรมฯ

การแสดงศิลปกรรม “เนื่องในเดือนตุลาคม” ครั้งที่ 1

ร่วมประกวดสัญลักษณ์ของสวนสัตว์พาต้า

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ เนื่องในวัน “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 3, 5, 6

การแสดงศิลปกรรมของการปิโตรเลียมฯ ครั้งที่ 3

การแสดงศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ของโตชิบา

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35

รางวัลเกียรติยศ 

รางวัลดีเด่นจากการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ของโตชิบา

รางวัลดีเด่นจากการประกวดศิลปกรรม ในหัวข้อ “Free” ครั้งที่ 4 ของการปิโตรเลียม