Search Art or Artists

คติพุทธ 1 ประสูติ

คติพุทธ 1 ประสูติ

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 160×210 ซม.

ปี : 2551

การเกิดเป็นเรื่องน่ายินดี เป็นความสุขในโลก แต่ความตายกลับเป็นความทุกข์ในโลกเป็นการรับรู้สากลที่ทั่วไปรู้สึกเช่นนั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ เพราะความเกิดมีมาพร้อมกับความตาย หรือเราจะเกิดมาเพื่อตาย? เกิดมาทำไม? เป็นหน้าที่เรา ที่มีโอกาสได้เกิดมาเพื่อค้นหาความจริง เพราะที่แท้จริงแล้วคติพุทธประสูติ ทำให้เรารู้ถึงความรู้ เมื่อรู้ก็ตื่น เมื่อตื่นก็เบิกบานเป็นคติธรรมเริ่มต้นที่ได้จากคติพุทธ