Search Art or Artists

ความคิดคำนึง

ความคิดคำนึง

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 200×200 ซม.

ปี : 2552

ผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับความรู้สึกขัดแย้งในตัวของศิลปินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมรอบตัว ความรู้สึกสับสน ความพยายามที่จะจัดการกับความคิดที่ขัดแย้ง ความสงสัย บวกกับ ความต้องการที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับสิ่งที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกัน ทำให้เกิดเป็นสภาวะของความเหนื่อยล้า หมดแรง และสิ้นหวัง รูปแบบของการแสดงออกนั้นใช้สัญลักษณ์ ที่เกิดขึ้นจากการตัดทอน ให้เกิดเป็นภาพคนในกองศีรษะจำนวนมาก อาศัยการซ้ำให้เกิดเป็นปริมาตรขึ้น ประกอบกับกลวิธีการระบายสีน้ำมันด้วยเกรียงให้เกิดเป็นพื้นผิวขรุขระที่ทับซ้อนกันของสีน้ำมัน ซึ่งเป็นกลวิธีระบายสีที่ผมได้พัฒนาสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปแบบเฉพาะตน