Search Art or Artists

ความสุข

ความสุข

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 110.5×110.5 ซม.

ปี : 2530

“ความสุข”   มีทั้งความสุขชั่วคราว เกิดขึ้นเมื่อได้รับความพึงพอใจ กับความสุขถาวร ที่เกิดจากสุขทั้งกายและใจ เช่นลัทธิสุขนิยม (hedonism) ซึ่งเป็นปรัชญาชีวิต ที่เชื่อว่าความสุขทั้งกายกับใจเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต คนเราควรหาความสุขทางผัสสะหรือโลกียสุข การนำเนื้อหาสาระ ความสุขทั้งสองแบบมาใช้สร้างงานมีอยู่มาก ในที่นี้นำมาแสดงถึงความสุขชั่วครั้งชั่วคราว เกิดจากความฝัน สร้างจิตนาการเอาเอง ภาพเรือคือสัญลักษณ์ของคนโสดที่เฝ้ารอคอยคู่ชีวิต มาช่วยกันบังคับเรือไปสู่ความสุขถาวร