Search Art or Artists

จักรวาล และพระอาทิตย์

จักรวาล และพระอาทิตย์

ความว่างไร้ที่สิ้นสุดของจักรวาลนั้นเป็นประดุจหนทางอันเปิดกว้างให้กับสรรพสิ่ง ฉันรู้สึกประทับใจกับการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว และโลกของเรา ฉันรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ในธรรมชาติ ทุกขณะที่ดวงอาทิตย์โคจรไปในจักรวาลดวงอาทิตย์ได้เปล่งประกายรังสีเรืองรอง รังสีนั้นเดินทางไปยังดวงจันทร์ ดวงดาว และมาสู่พื้นพิภพ ฉันสังเกตเห็นฤดูกาลเคลื่อนคล้อยแผ่วเบาอยู่เหนือพื้นพิภพ เปล่งกระกายความอบอุ่น ความร้อน และความหนาวเย็นมาสู่มวลชีวิต ฉันสังเกตเห็นพลังแห่งดวงอาทิตย์ดำเนินร่วมอยู่กับสรรพสิ่งดำเนินร่วมอยู่ในอากาศ กระแสลม ห้วงมหาสมุทรดำเนินร่วมอยู่ในสายเลือด และลมหายใจของมนุษย์พลังนั้นดำเนินอยู่ทุกขณะ เคลื่อนไหวอยู่ทุกขณะ และเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะดำเนินอยู่ในความกว้าง ความลึก ความมืด และความสว่าง ดำเนินอยู่ในความอ่อนนิ่ม ความแข็ง ความเล็ก และความใหญ่ พลังนั้นดำเนินอยู่ดั่งเสียงดนตรี อิสระ บริสุทธิ์ และกระจ่างชัด ฉันนำพลังที่ดำเนินอยู่ในจักรวาล ในธรรมชาติ มาร้อยเรียงด้วยเส้น ด้วยสี ด้วยน้ำหนัก ด้วยบรรยากาศและด้วยองค์ประกอบอิสระ พลังนั้นดำเนินอยู่ในลมหายใจของฉันและออกมาเป็นจิตรกรรมชุดจักรวาล