Search Art or Artists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดนิ้วมือ

นิ้วหัวแม่มืออังคุธ ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นำ ผู้ตัดสินชะตาชีวิตมนุษยชาติ การยกนิ้วให้กับผู้นำ นักรบ วีรชน แม่ทัพ นายกอง ผู้พิชิต โดยชูนิ้วหัวแม่มือขึ้น ขณะเดียวกันที่คว่ำหัวแม่มือลง เป็นการกำหนดความตาย สัญลักษณ์นี้ใช้กันมากว้างขวาง จากกรีก โรมัน มาจนถึงยุคปัจจุบัน ที่จิตรกร ปฏิมากร ตลอดจนสถาปนิก สื่อความหมาย รูปทรง ตั้งแต่สัจนิยม ตลอดจนถึงลัทธิเหนือจริง อุดมคติ