Search Art or Artists

ตำนานวังหน้า

ตำนานวังหน้า

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 200×500 ซม.

ปี : 2554

การบันทึกประวัติศาสตร์ของวังหน้า ที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ตำแหน่งวังหน้า สถานที่ที่เป็นแหล่งรวมของอำนาจ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นสถานศึกษาด้านศิลปะและการแสดง ที่ตัวศิลปินเคยศึกษา การสื่อความหมายของภาพจึงสื่อความหมายผ่านนาฏศิลป์และตัวละคร