Search Art or Artists

ทางของพ่อ

ทางของพ่อ

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 250×500 ซม.

ปี : 2559

ทางของพ่อ เป็นภาพเขียนเพื่อบูชาคุณงามความดี สะท้อนความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ทรงเสียสละตรากตรำทรงงานหนักอย่างไม่ย่อท้อ เปรียบเสมือนพ่อผู้ปูทางให้ลูกอันได้แก่คนไทยทั้งแผ่นดินได้เดินตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

ภาพเขียนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านซ้ายของภาพเป็นท้องทะเลสีฟ้า อันเป็นสื่อสัญลักษณ์แสดงให้เห็นน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ดุจท้องทะเลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงการเปิดประเทศรับสิ่งใหม่ ๆ ทั้งความรู้และความเจริญด้านต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้น ส่วนด้านขวาของภาพเป็นแนวเรียงรายของต้นลั่นทม ซึ่งคำว่าลั่นทมนั้นมีที่มาจากภาษาขอมโบราณ หมายถึง ‘บูชา’ ต้นลั่นทมในภาพจึงเปรียบได้กับสัญลักษณ์เพื่อแสดงการบูชาคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ นัยยะของต้นลั่นทมยังแสดงให้เห็นถึงภาระอันแสนหนักอึ้งของพระมหากษัตริย์ไทยที่จะต้องนำพาประเทศชาติผ่านพ้นทั้งทุกข์และสุขด้วยความมานะ ทุ่มเท บากบั่น อันแสดงให้เห็นจากลายเส้นของลำต้นที่มีทั้งความบิดเบี้ยว ปูดโปน แต่ในท้ายที่สุดต้นลั่นทมก็ผลิดอกออกผลเป็นดอกสีขาว สวยงาม อ่อนนุ่ม บริสุทธิ์หอมเย็น เปรียบได้ดั่งความเจริญงอกงามที่ออกดอกผลสืบทอดต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน