Search Art or Artists

นางผมหอม 1

นางผมหอม 1

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 200×300 ซม.

ปี : 2552

“นางผมหอม1” ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้รับฟังเรื่องเล่านิทานพื้นบ้าน วรรณคดี และเกิดภาพจินตนาการตามเรื่องราวต่างๆอันงดงามน่าประทับใจ และอยู่ในใจตลอดมา มาสู่การวาดภาพ ในโครงการวาดภาพนางในวรรณคดีของไทย นางผมหอมเรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านทางภาคอีสาน จึงได้ถูกเนรมิตขึ้นในแนวภาพเหมือนจริง (Realistic) ผสมกับรูปคติความคิดที่อยู่ในใจภาพนางผมหอม1 สื่อถึง กิริยาท่าทางอันอ่อนช้อยงดงามตามลักษณะอันดีงามของสตรีไทย รอยยิ้มมุมปากแสดงถึงความปิติยินดีและมีความสุข บรรยากาศรอบข้างมีส่วนประกอบของความร่วมสมัย ทำให้ผู้พบเห็นสามารถเกิดจินตนาการต่อไปได้อีก