Search Art or Artists

บ้านแมลง

บ้านแมลง

เทคนิค : ไม้แกะสลัก

ขนาด : 15×25×34 ซม.

รูปทรงของรังตัวต่อ โดยตัวต่อกำลังมุดตัวลงเพื่อเข้าบ้านของมัน บ้านที่สร้างออกมาสวยงามมีลักษณะเฉพาะตัว บ้านที่สร้างด้วยตัวเองก่อนจะขยายพันธุ์