Search Art or Artists

ปู่กับหลาน

ปู่กับหลาน

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 180×200 ซม.

ปี : 2550

เป็นผลงานที่ตอบคำถามที่ค้างในใจมานานถึงการผสมผสานศิลปะไทยให้เข้ากับศิลปะตะวันตกว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ คำตอบที่ค้นพบได้แรงบันดาลใจจากตู้ลายรดน้ำเก่า เป็นผลงานของช่างไทยในแบบโบราณถ่ายทอดธรรมชาติผ่านลายรดน้ำ ในขณะที่ศิลปะตะวันตกมีการถ่ายทอดที่แตกต่างไปจากศิลปะไทย จึงทำให้เกิดการนำเทคนิคของการเขียนภาพลายรดน้ำผสมกับสีน้ำมัน ในสัดส่วนของภาพหนึ่งภาพ โดยให้สัดส่วนหนึ่งในสามคือลายรดน้ำ และสองในสามเป็นสีน้ำมัน

“ปู่กับหลาน” จึงแทนความหมายของการผสมผสานระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดงานในลักษณะเฉพาะตัวของศิลปิน