Search Art or Artists

ผู้ขอ

ผู้ขอ

เทคนิค :  สีอะคริลิคบนผ้าจีวร

ขนาด  :  200×200 ซม.

ปี : 2556

ผลงานแสดงภาพลักษณ์ของเปรตที่ไม่รู้จักพอ รูปร่างของเปรตในภาพมีส่วนของร่างกายด้านหน้าที่แสดงความใหญ่โตอย่างผิดปกติ ให้ความรู้สึกขัดแย้งกับร่างกายอีกส่วนที่ผ่ายผอมจนเห็นหนังหุ้มกระดูก อย่างไรก็ตามความใหญ่โตของรูปร่างเปรตนั้นไม่ได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ หากกลับแสดงให้เห็นถึงแต่ความทุกข์และการร้องขออย่างไม่รู้จักพอ