Search Art or Artists

พายุคลั่ง

พายุคลั่ง

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : 132×180 ซม.

ปี : 2556

“พายุคลั่ง” แสดงความรู้สึกถึงความแปรปรวน เคลื่อนไหวภายในจิตใจเปรียบประดุจความรุนแรงของพลังพายุในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฝีแปรงที่ตวัดวาดเป็นแนวโค้งในกลุ่มเส้นสีเขียว และแดงเข้ม ตัดกับเส้นสีส้ม ฟ้า ขาว ที่พุ่งพัดมาจากทุกทิศทุกทาง สร้างแรงปะทะที่ให้ความรู้สึกขัดแย้ง พื้นผิวบางส่วนใช้เทคนิคการวาดแบบชุ่ม เป็นรอยแตกกระเซ็นด่างดวงของสี ซึ่งเสริมความรู้สึกให้ความชุ่มฉ่ำ รุนแรงของพายุฝน ศิลปินนำเสนอให้เห็นภาพปรากฏการณ์ของพลังในธรรมชาติ เพื่อให้เราได้ย้อนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา โดยไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดสาเหตุแห่งภัยพิบัตินั้นเสียเอง