Search Art or Artists

ภาระ

ภาระ

เทคนิค : Bronze

ขนาด : 120×65×35 ซม.

ปี : 2555

แนวคิดของศิลปินมาจากการทบทวนความเป็นไปในวิถีชีวิตของตน เรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตมากมาย ถึงที่สุดมาหยุดอยู่กับจิตและลมหายใจเข้าออก สติสัมปชัญญะ เกิดเป็นความระลึกได้และความรู้ตัว สำนึกแรกคือ ‘ภาระหน้าที่’ ที่จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนเอง

งานประติมากรรม ‘ภาระ’ เป็นงานสามมิติ แต่ผลงานชิ้นนี้มีส่วนสำคัญให้ดูสองด้านเหมือนเหรียญ ด้านหน้าเป็นสิ่งพึงใจ เนื้อหาทางรูปทรงเป็นโลกียะเกี่ยวกับกิเลสตัณหา ด้านหลังเป็นสิ่งเตือนใจ มีเนื้อหารูปทรงสื่อไปในทางธรรมะ มีรูปกงจักรดอกบัวและรูปมนุษย์ ทำให้เกิดข้อคิดและความหมาย แสดงอารมณ์และความรู้สึกก่อเกิดเป็นความคิดและจินตนาการ