Search Art or Artists

มนุษย์

มนุษย์

เทคนิค : Bronze

ขนาด : 87×95×36 ซม.

ปี : 2555

ผลงานที่มาที่มาแนวคิดถึงเรื่องของ ‘ความตาย’ ของมนุษย์ โดยสร้างเป็นรูปโลง มีรูปวิญญาณแปลงส่ำสัตว์เกาะเกี่ยวอาศัย สะท้อนถึงพื้นฐานวิสัยของมนุษย์ที่ไม่พึงปรารถนาความตาย จึงเกิดคติความเชื่อบางอย่างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเอง โดยเชื่อว่าจะยื้อความตายได้ด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีสืบชะตา ที่เป็นเคล็ดความเชื่อที่ทำให้อายุยืน หรือการจัดหาโลงให้ตัวเองไว้ก่อนเป็นกุศโลบาย ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่แท้นั้นเป็นมรณานุสติ ให้มองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดา จะได้หมดกังวลในสังขาร