Search Art or Artists

ยามเย็น

ยามเย็น

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 200×300 ซม.

ปี : 2554

ภาพเขียนบนดอยแม่สะลอง เมื่อท้องฟ้าอยู่ในระดับสายตา เกิดจากความรู้สึกประทับใจในความลื่นไหลของท้องฟ้าที่ให้ความรู้สึกเป็นอิสระ บรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นแม้จะเกิดขึ้นทุกวัน แต่สีสันที่ไม่เคยซ้ำกันในแต่ละวันสร้างมหัศจรรย์แห่งความงามที่แตกต่าง ชั่วครู่ยามที่สีของท้องฟ้าเกิดการล้อเลียนตัดกันกับแสงสีส้ม ชมพู ม่วง เกิดเป็นช่วงจังหวะของคู่สีตรงข้ามในทางศิลปะ เป็นความงดงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่มอบให้กับมนุษย์