Search Art or Artists

รับอรุณ

รับอรุณ

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 150×200 ซม.

ปี : 2554

ภาพพระปรางค์วัดอรุณในอดีตท่ามกลางบรรยากาศสงบนิ่ง ยืนเด่นสง่าเทียมฟ้าอาบแสงแห่งแรกอรุณ ก่อนจะถึงยามอุ่นอัสดงในเวลาเย็น

ผู้วาดได้ตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงความงามของพุทธสถาน และแฝงนัยยะของ พุทธ-ธรรม ที่ดำรงอยู่ อันเป็นหลักฐานชัดเจน แยกออกจากกันมิได้

‘พระปรางค์’ คือ สิ่งมหัศจรรย์ ที่สร้างขึ้นจากความรัก ความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนา

‘แสงอรุณ’ คือ แสงแห่งพระธรรม แสงแห่งความดีงาม และแสงแห่งความเจริญรุ่งเรืองซึ่งได้สาดส่อง  ฉายภาพพระปรางค์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น  อันมีความหมายสื่อถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา