Search Art or Artists

สีดาลงสรง

สีดาลงสรง

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 150×200 ซม.

ปี : 2551

แรงบันดาลใจจากรามเกียรติ์ โดยให้นางสีดาเป็นตัวแทนสะท้อนให้เห็นถึงความงามและคุณสมบัติที่ผู้หญิงไทยพึงมี และทศกัณฐ์เป็นตัวแทนของกิเลส ที่จะแฝงตัวอยู่ทั่วไปรอบๆตัวเราและพร้อมที่จะเข้ามาทำร้ายได้ตลอดเวลา