Search Art or Artists

อนันตภาวะ

อนันตภาวะ

“ในโลกนี้ทุกอย่างมีทวินิยม มีดีก็มีชั่ว มีมืดก็มีสว่าง มีอ่อนก็มีแข็ง”

รูปเขียนของผมจึงแสดงให้เห็นทั้งสองแนว ผมเขียนปีกของผีเสื้อ หรือปีกจักจั่นซึ่งแผ่วเบามองทะลุได้ ในขณะเดียวกันก็เขียนปีกของแผ่นดินที่หนักอึ้ง อึงคะนึงอึงอลไปด้วยเสียงคำรามของเสือที่กัดวัว เสือ คือศรีอริยเมตตรัย ซึ่งเป็นอนาคตของพระพุทธเจ้า วัว คือโคตมะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน อนาคตก็จะมากลืนกินอดีต ทุกอย่างจะอยู่ในหน้าของแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ ผมนำความดี ความชั่ว ความมืด ความสว่าง ความบอบบาง และความแข็งแกร่ง มาประมวลกันไว้ให้เป็นเอกภาพ ในทวินิยมนั้นรวมกันเป็นหนึ่ง

 

ถวัลย์ ดัชนี พ.ศ.2547