Search Art or Artists

อรหันต์

อรหันต์

เทคนิค : Bronze

ขนาด : 70×82×45 ซม.

ปี : 2555

รูปทรงของชิ้นงานได้มาจากจิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร อรหันต์มีศีรษะเป็นมนุษย์หรือยักษ์ ส่วนล่างศีรษะและอกลงมา มีปีกผสมแขน มีแข้งขา และมีกรงเล็บ ภาพรวมทั้งหมดเห็นเป็นรูปนก เป็นจินตนาการจากรูปทรงที่กระตุ้นความเพ้อฝันที่จะบิน ทำให้จิตล่องลอยอยู่เหนือความเป็นจริงตามธรรมชาติ มีที่มาจากเรื่องในไตรภูมิ เป็นสัตว์ที่อาศัยในดินแดนหิมพานต์แบบอุดมคติที่อยู่เหนือแดนมนุสสภูมิ

งานอรหันต์สื่อถึงอุดมคติที่เหนือความจริง แต่มาปรากฏในยุคสมัยที่ความคิดฝันสามารถเป็นความจริงได้โดยการเชื่อมโยงคติ ความเชื่อกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน เช่น การมีหูตาทิพย์สามารถพูดคุยและเห็นกันแม้จะอยู่ต่างภาพต่างดินแดน เหมือนกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโปรแกรมเฟซไทม์

นอกจากนี้ งานอรหันต์ยังแสดงถึงความเพ้อฝัน อยากได้ อยากมี อยากเป็น บันดาลให้ร่างกายเปลี่ยนรูปไปตามจิตเนรมิต สะท้อนถึงผู้คนในสังคมไทยยุคนี้ที่มีการตกแต่งประดับประดา ศัลยกรรมร่างกายตามความพึงพอใจและความนิยม แสดงความต้องการด้านความงามของมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางเพศที่เกินธรรมชาติ ใช้กรรมวิธีการสร้างสรรค์เชิงประติมากรรมที่เชื่อมโยงกับการหลอมรวมและผสานรูปทรงด้วยแนววิธีอุดมคติแบบไทย