Search Art or Artists

เคารพตัวเอง

เคารพตัวเอง

เทคนิค : Bronze

ขนาด : 95×120×90 ซม.

ปี : 2551

ไพรวา ไรวาเป็นศิลปินที่ถ่ายทอดความฝันจิตวิญญาณของป่า ผลงานประติมากรรมที่มีรูปลักษณ์สัตว์ป่าไพรวาได้แรงบันดาลใจจากการเที่ยวป่าภาคเหนือครั้งยังเยาว์วัย คลุกคลีกับชาวกะเหรี่ยงจนคุ้นชิน และได้ซึมซับแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติจากพวกเขา นำภูมิปัญญาการมองปัญหา มองโลก นำการมองชีวิตให้เรียบง่ายตั้งอยู่บนความเป็นจริง มาปรับให้เข้าการการใช้ชีวิตในเมือง ทำความเข้าใจในคุณค่าของชีวิตถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ

ไพรวานำเสนอสัญชาติญาณดิบแท้ ๆ ในจิตใจของตัวเอง เมื่อต้องการกลับมามีชีวิตในชุมชนเมืองอีกครั้งหลังจากการใช้ชีวิตเข้าออกป่าเป็นเวลาเกือบ 20 ปี การพยายามที่จะอยู่อย่างเข้าใจร่วมเดินไปกับโลกรอบตัวโดยไม่เจ็บปวดไปกับสิ่งที่รุมทำร้าย ไม่หลงใหลไปกับสิ่งรอบตัวจนลืมตน เคารพต่อสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้โดยไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งใด เรียนรู้ที่จะเคารพตัวเอง และให้เกียรติผู้อื่นเสมอ