Search Art or Artists

เมืองกรุง

เมืองกรุง

เทคนิค : สื่อผสม

ขนาด : 250×500 ซม.

ปี : 2553

ถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับความเจริญทางวัตถุ เพราะสิ่งแวดล้อมในเมืองเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างตึกอาคารอันเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ รูปทรงที่ใช้ในผลงานจึงเป็นรูปทรงเรขาคณิต และวัสดุที่เป็นโลหะที่มีทั้งรูปทรงของสเตนเลส ทองแดง ทองเหลืองและพื้นช่องว่างสีดำ รวมทั้งพื้นที่ว่างผืนใหญ่ด้านบนที่มีจุดเล็กๆครอบคลุมพื้นที่เป็นเหมือนความมืดที่ปรุงแต่งให้รูปทรงโลหะเกิดความงดงามตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์