Search Art or Artists

แรกพบ

แรกพบ

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 250×350 ซม.

ปี : 2555

เป็นเรื่องราวที่สมมุติขึ้น จากความประทับใจในศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาโบราณ  ซึ่งผู้วาดได้ใช้จินตนาการ  นำพาย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อน แล้วบันทึกและสำแดงให้เห็นถึงบรรยากาศแวดล้อม

รวมถึงผู้คนในสมัยนั้น

‘เจ้านางน้อย’ (ท่าน ว.วชิรเมธี / เรียก)  คือตัวละครที่ผุดขึ้นตั้งแต่แรกเห็นในมโนภาพ  และตราตรึง

อยู่ในใจ ให้ความรู้สึกเหมือนว่าตัวละครในภาพกับผู้วาดหรือผู้ชมกำลังสบตากัน ประหนึ่งราวกับเรากำลังยืนอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น