Search Art or Artists

แว่นมืดบอด

แว่นมืดบอด

ผลงานในนิทรรศการ “เหลือง=แดง=แดง=เหลือง” คือ นิทรรศการแสดงเดี่ยวของศิลปินซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้เราได้ “ทบทวนตัวเอง” และ “เจริญสติ” (Reflexivity) ท่ามกลางกับดักของการแบ่งขั้ว เลือกข้าง โดยผ่านกลอุบายทางศิลปะซึ่งถูกตีความผ่านกายภาพและนัยยะการปรากฏตัวของสีสองสี และการจำลองสถานการณ์ที่ผู้ชม ‘ไม่จำเป็นต้องเลือก’ ในรูปแบบของศิลปะภาพถ่าย อินสตอลเลชั่นอาร์ต วีดีโอ อาร์ต และงาน Interactive เชิงความคิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

ในผลงานชื่อ “แว่นมืดบอด” ภาพถ่ายจำนวนหนึ่งแสดงภาพใบหน้าของบุคคลขณะสวมใส่แว่นตาเหลืองแดงด้วยสีหน้าและท่าทีที่แตกต่างกันออกไป ในสถานการณ์นี้ ศิลปินจะดูราวกับเป็นผู้ควบคุม ซึ่งสวมทับเครื่องหมายทางศิลปะของตนเองลงไปบนร่างกายของผู้อื่น ขณะที่ผู้สวมใส่เองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางศิลปะ และกลายเป็นฝ่ายถูกมองจากคนภายนอก โดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่อาจมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าตนเองได้ชั่วขณะ

ความยินยอมพร้อมใจของผู้อื่นที่มีต่อกลบททางศิลปะซึ่งผมเป็นฝ่ายสร้างขึ้น สะท้อนให้เห็นความเข้าใจ      ของคนกลุ่มหนึ่งต่อกระบวนวิธีและวัตถุประสงค์ทางศิลปะ โดยเฉพาะในแง่ของการนำไปใช้ภายใต้อาณาเขตของสุนทรียศาสตร์ซึ่งได้วางน้ำหนักของคู่ขั้วตรงกันข้ามทั้งสองไว้ในปริมาณที่ไม่อาจตัดสินหรือหาคำตอบได้  ความเจือจางของประเด็นเกี่ยวกับการเลือกหรือการแบ่งกลุ่มจึงถูกลดทอนลง ขณะที่จุดยืน ตัวตน และการเลือกที่แท้จริงของผู้สวมใส่ได้ถูกกดทับเอาไว้อย่างเงียบๆ โดยระดับสามัญสำนึกของแต่ละคน การสลับเปลี่ยนหน้าที่เดิมของแว่นที่เคยเป็นสัญญะของการมองเห็นไปสู่นัยยะของการปิดบังชั่วขณะหนึ่งของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า จึงอาจเป็นไปได้ว่า นี่คือการจำลองสถาน การณ์ของการสวมทับมายาคติ ซึ่งหลอกล่อให้ผู้รับเข้าสู่กระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายของผู้กำหนดทิศทางนั้นๆ  โดยที่ผู้รับอาจไม่ทันได้วินิจฉัยต่อภาวะมืดดำที่กำลังจะเกิดขึ้น ชั่วขณะนั้น หลังม่านเลนส์นี้ผู้สวมใส่จะมองเห็นสิ่งใดเป็นอย่างไร จึงขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีความเชื่อต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้านั้นอย่างไร และเลือกที่จะยึดถือหรือมองมันด้วยทัศนคติเช่นใด