Search Art or Artists

มหิงสาวตาร

มหิงสาวตาร

มหิงสาวตาร

อสูรพรหมตนหนึ่งเกิดความริษยาพระพรหมธาดายิ่งนักจึง เนรมิตกายเป็นมหิงสาเข้าไปขวิดเขาพระสุเมรุหวังเพื่อจะทำลายเขา พระสุเมรุ พระอิศวรจึงมีเทวโองการให้พระวิษณุมหาเทพอวตารลงมาเป็นพญา มหิงสา จัดการสังหารอสูรมหิงสาจนสิ้นชีวิต