Search Art or Artists

บ้านใต้ทะเล

บ้านใต้ทะเล

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 90×70 ซม.

ปี : 2528

สมพงรักที่จะดำนำไปสานต่อจินตนาการของเขา ธรรมชาติมอบความสุขฉาบฉ่ำหัวใจของเขาจนได้ระบายความสุขนั้น ผ่านภาพ “บ้านใต้ทะเล” (พ.ศ.2529) ปลาที่มีขายาวกว่าปูในจินตนาการของสมพง ที่ฝันถึงการได้อยู่ใกล้ชิดกับสีสันชีวิตอันงดงามเบื้องล่างท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาล บ้านที่เคลื่อนที่ไปด้วยกำลังการแหวกว่ายของครีบที่จะนำไป